Welcome to Greenlight Updates

Polegli
Status Updates

2017-01-09: title added to greenlight with the title of 'Polegli'
2017-01-10: status changed from 'Waiting' to 'Removed'
Polegli jest grą MMO, nastawioną głównie na PvP, w której dwie armie walczą o dominację.

Akcja gry toczy się w czasie II wojny światowej. Jako gracz masz do wyboru dwie nacje: Niemcy lub Rosja. Na początku każdy gracz zaczyna swoją przygodę w bazie głównej. To ona jest najważniejszym celem. Po jej utracie na rzecz wrogiej nacji, obecna mapa się kończy i zostaje wczytana następna. By być najlepszym, zdobywaj doświadczenie i żołd, odwiedzaj pobliskiego handlarza, by ulepszać swój ekwipunek i pojazdy, wykonuj misje historyczne bądź bonusowe.

_________________________________________________________________________

Polegli is an MMO, aimed mainly at PvP, where two armies battle for supremacy.

The game is set during World War II. As a player you have to choose between two nations: Germany or Russia. At the beginning each player begins his adventure in the main base. That base is the most important objective. After it loss to hostile nation, the current map ends and is loaded next map. To be the best, gain experience and money, visit a nearby dealer to upgrade your equipment and vehicles, perform historical or bonus missions.